Có 1 kết quả:

tǔ wēn

1/1

tǔ wēn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

temperature of the soil