Có 1 kết quả:

tǔ wēn ㄊㄨˇ ㄨㄣ

1/1

Từ điển Trung-Anh

temperature of the soil