Có 1 kết quả:

tǔ wēn

1/1

tǔ wēn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

temperature of the soil