Có 1 kết quả:

tǔ tè chǎn

1/1

tǔ tè chǎn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

local specialty