Có 1 kết quả:

Tǔ ěr qí xuán zhuǎn kǎo ròu

1/1

Từ điển Trung-Anh

Turkish döner kebab