Có 1 kết quả:

Tǔ ěr qí ruǎn táng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) Turkish delight
(2) Lokum