Có 1 kết quả:

tǔ tuō yú

1/1

tǔ tuō yú

giản thể

Từ điển Trung-Anh

see 馬鮫魚|马鲛鱼[ma3 jiao1 yu2]