Có 1 kết quả:

tǔ líng yú

1/1

tǔ líng yú

giản thể

Từ điển Trung-Anh

see 鯪|鲮[ling2]