Có 1 kết quả:

Shèng Dà fēi

1/1

Shèng Dà fēi

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Santa Fe