Có 1 kết quả:

Shèng Àò gǔ sī dīng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) St Augustine
(2) Aurelius Augustinus (354-430), theologian and Christian philosopher
(3) Sankt Augustin, suburb of Beuel, Bonn, Germany