Có 1 kết quả:

shèng nǚ guǒ

1/1

shèng nǚ guǒ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

cherry tomato