Có 1 kết quả:

Shèng Ān duō ní táng qū

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) St Anthony Parish (Macau)
(2) Freguesia de Santo António