Có 1 kết quả:

shèng huǒ

1/1

shèng huǒ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) sacred fire
(2) Olympic flame