Có 1 kết quả:

shèng zhí

1/1

shèng zhí

giản thể

Từ điển Trung-Anh

priesthood