Có 1 kết quả:

shèng yào

1/1

shèng yào

giản thể

Từ điển Trung-Anh

panacea