Có 1 kết quả:

zài tiān yuàn zuò bǐ yì niǎo , zài dì yuàn zuò lián lǐ zhī ㄗㄞˋ ㄊㄧㄢ ㄩㄢˋ ㄗㄨㄛˋ ㄅㄧˇ ㄧˋ ㄋㄧㄠˇ ㄗㄞˋ ㄉㄧˋ ㄩㄢˋ ㄗㄨㄛˋ ㄌㄧㄢˊ ㄌㄧˇ ㄓ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) In the sky to be two birds flying wing to wing, on earth to be two trees with branches intertwined
(2) wishing for conjugal bliss