Có 1 kết quả:

zài jiā qiān rì hǎo , chū mén yī shí nán

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) lit. at home, one can spend a thousand days in comfort, but spending a day away from home can be challenging (idiom)
(2) fig. there's no place like home