Có 1 kết quả:

zài yě dǎng ㄗㄞˋ ㄜˇ ㄉㄤˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

opposition party