Có 1 kết quả:

dì sān xiān

1/1

dì sān xiān

giản thể

Từ điển Trung-Anh

dish consisting of stir-fried potato, eggplant and green pepper