Có 1 kết quả:

dì sān xiān ㄉㄧˋ ㄙㄢ ㄒㄧㄢ

1/1

Từ điển Trung-Anh

dish consisting of stir-fried potato, eggplant and green pepper