Có 1 kết quả:

dì jiǔ tiān cháng ㄉㄧˋ ㄐㄧㄡˇ ㄊㄧㄢ ㄔㄤˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) enduring while the world lasts (idiom, from Laozi); eternal
(2) for ever and ever (of friendship, hate etc)
(3) also written 天長地久|天长地久

Một số bài thơ có sử dụng