Có 1 kết quả:

dì chǎn

1/1

dì chǎn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

estate