Có 1 kết quả:

dì qū chā jià ㄉㄧˋ ㄑㄩ ㄔㄚ ㄐㄧㄚˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) local differences in price
(2) regional price variation