Có 1 kết quả:

dì céng

1/1

dì céng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

stratum (geology)