Có 1 kết quả:

dì céng xué

1/1

dì céng xué

giản thể

Từ điển Trung-Anh

stratigraphy (geology)