Có 1 kết quả:

dì guǎng rén xī

1/1

Từ điển Trung-Anh

vast, but sparsely populated