Có 1 kết quả:

Dì lā nà

1/1

Dì lā nà

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Tirana, capital of Albania