Có 1 kết quả:

dì tān ㄉㄧˋ ㄊㄢ

1/1

Từ điển Trung-Anh

street stall with goods laid out on the ground