Có 1 kết quả:

dì tān

1/1

dì tān

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

street stall with goods laid out on the ground