Có 1 kết quả:

dì fāng xìng bān zhěn shāng hán

1/1

Từ điển Trung-Anh

murine typhus fever