Có 1 kết quả:

dì tǎn shì hōng zhà

1/1

Từ điển Trung-Anh

carpet bombing