Có 1 kết quả:

dì tǎn tuō xié

1/1

dì tǎn tuō xié

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

carpet slippers