Có 1 kết quả:

dì rè ㄉㄧˋ ㄖㄜˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

geothermal