Có 1 kết quả:

dì rè fā diàn chǎng

1/1

Từ điển Trung-Anh

geothermal electric power station