Có 1 kết quả:

dì rè néng

1/1

dì rè néng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

geothermal energy