Có 1 kết quả:

dì rè néng ㄉㄧˋ ㄖㄜˋ ㄋㄥˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

geothermal energy