Có 1 kết quả:

dì rè zī yuán

1/1

Từ điển Trung-Anh

geothermal resources