Có 1 kết quả:

dì qiú wù lǐ

1/1

dì qiú wù lǐ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

geophysics