Có 1 kết quả:

dì qiú wù lǐ ㄉㄧˋ ㄑㄧㄡˊ ㄨˋ ㄌㄧˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

geophysics