Có 1 kết quả:

dì chǎn

1/1

dì chǎn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

estate

Một số bài thơ có sử dụng