Có 1 kết quả:

dì jí

1/1

dì jí

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

cadaster