Có 1 kết quả:

dì qián

1/1

dì qián

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

liverwort (Marchantia polymorpha)