Có 1 kết quả:

jūn děng

1/1

jūn děng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) equal
(2) impartial
(3) fair