Có 1 kết quả:

jūn biàn lùn

1/1

jūn biàn lùn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

uniformitarianism