Có 1 kết quả:

tān tā

1/1

tān tā

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to collapse