Có 1 kết quả:

Kǎn tǎ bù lián hǎi

1/1

Từ điển Trung-Anh

Bay of Biscay (Spanish: Mare Cantabrico)