Có 1 kết quả:

kǎn lǎn

1/1

kǎn lǎn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to meet with misfortune

Một số bài thơ có sử dụng