Có 1 kết quả:

kǎn zi

1/1

kǎn zi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) raised ground
(2) bank