Có 1 kết quả:

kǎn dé lā

1/1

kǎn dé lā

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) candela (unit of luminosity)
(2) standard candle