Có 1 kết quả:

kǎn jiānr

1/1

kǎn jiānr

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

erhua variant of 坎肩[kan3 jian1]