Có 1 kết quả:

huài fèn zǐ

1/1

huài fèn zǐ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) bad element
(2) bad egg