Có 1 kết quả:

huài pí qì

1/1

huài pí qì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

bad temper