Có 1 kết quả:

huài niǎo

1/1

huài niǎo

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) sinister person
(2) unsavory character
(3) broken (not in working order)